Aktuality

Mimoriadne zasadanie k problémom podnikov

Vo štvrtok 13. apríla mimoriadne zasadalo predsedníctvo ASES k aktuálnym problémom podnikov so zdravotne postihnutými zamestnancami. Určenie podniku v ťažkostiach sa dokonca týka všetkých podnikov. Predsedníctvo zadefinovalo požiadavky pred vyjednávaním s ministerstvom práce.

Už pred dvoma týždňami oslovil predseda ASES Braňo Ondruš riaditeľku odboru sociálnej ekonomiky MPSVR ing. Ujváriovú so žiadosťou o urýchlene rokovanie o aktuálnych problémoch sociálnych podnikov. Vznikli po tom, čo úrady práce začali novým spôsobom vykladať niektoré ustanovenia novelizovaného zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnych podnikoch a sociálnej ekonomike. Tento výklad dostáva mnohé podniky do vážnych, v niektorých prípadoch až existenčných problémov. Postup úradov práce navyše nie je koordinovaný ani s ministerstvom, ani s IA MPSRV SR a hoci všetci patria do jedného rezortu, jeden nevie o druhom a zástupcom podnikov nikto vopred neinformuje.

Problémy vyvstali v súvislosti s novým spôsobom posudzovania zdravotne postihnutých zamestnancov sociálnych podnikov, ktoré spôsobuje problémy pri ich nástupe do zamestnania a  vyplácaní vyrovnávacích príspevkov na týchto zamestnancov. Mnohé podniky sa až pri podpise nových zmlúv, ba viaceré až po ňom dozvedeli, že ich zdravotne postihnutí zamestnanci nielen musia prejsť zdĺhavým procesom posudzovania, ale za znevýhodnených ich budú považovať až odo dňa vydania kladného posudku lekára príslušného úradu práce.

Ďalšie podniky sa až pri podpise zmluvy zrazu dozvedeli, že sú v tzv. ťažkostiach. V praxi to znamená, že nemajú nárok na žiadnu finančnú podporu zo strany štátu!!! Pritom doteraz ich nikto neinštruoval, ako sa majú takejto situácii vyhnúť, aké sú podmienky pre toto posudzovanie. ASES má navyše odborný posudok, podľa ktorého na základe výnimky Európskej komisie (EK) sa podniky, ktoré sa dostali do ťažkostí až v rokoch 2020 – 2022 nesmú takto označiť. Inými slovami, ak podnik nebol v ekonomických ťažkostiach do konca roka 2019, má byť aj v roku 2023 považovaný za bezproblémový. Zdá sa, že MPSVR SR jednoducho postup, ktorý schválila EK pre všetky štáty EÚ a ostatné takto aj naozaj postupujú, ignoruje v neprospech slovenských sociálnych podnikov.

ASES navyše narazil na prípady, kedy úrady práce po podpise zmluvy na rok 2023 odmietli uznať sociálnym podnikom dodatočné náklady na pracovných asistentov spätne od začiatku roka!!! Požadujú predložiť na posúdenie posudkovým lekárom úradu potvrdenie o tom, že zdravotne postihnutí zamestnanci naozaj potrebujú asistenciu. Keďže podnikom o tom doteraz nikto nepovedal, stále zamestnávajú asistentov, ktorých im doteraz úrady bez problémov uznávali. Hoci im novú požiadavku oznámili až koncom marca, dodatočné náklady im odmietajú uznať od začiatku roka aj v prípade, že lekár potvrdí, že sa oproti roku 2022 nič nezmenilo.

Predsedníctvo ASES ministerstvu predložilo návrhy na postup vo všetkých týchto prípadoch na spoločnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v piatok 14. apríla. Informujeme o ňom v tomto článku.