Aktuality

Spolupráca s TANAPom

Podpredsedníčka ASES Alena Gunárová sa dohodla so Správou TANAPu, že bude využívať sociálne podniky na rôzne druhy lesných a obdobných prác. Už v roku 2024 chce Správa TANAPu vyčleniť viaceré zákazky špecificky pre sociálne podniky. Tento záväzok obsahuje memorandum, ktoré sme podpísali v Tatranskej Lomnici.

Po májovom podujatí ASES a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Bratislave, na ktorom sme predstavili možnosti sociálnych podnikov predstaviteľom ministerstiev a veľkých štátnych podnikov, začala Alena Gunárová priame rokovanie s tými, ktorí sa na podujatí nemohli zúčastniť. Jedným z nich bol aj riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko. “Hneď na prvom stretnutí som zistila, že sa pánovi riaditeľovi spojenie ochrany prírody a zamestnávania znevýhodnených ľudí páči a súhlasil, aby TANAP toto spojenie aktívne podporil,” spomína A. Gunárová na začiatok vzájomnej komunikácie.

Tá pritom netrvala dlho a už na konci leta ASES predložil P. Majkovi návrh memoranda, na základe ktorého by naša organizácia pôsobila ako poradca pre zavedenie princípov sociálneho verejného obstarávania do systému zákaziek zo strany TANAPu. ASES sa v memorande tiež zaväzuje vytvoriť model garancie, prostredníctvom ktorého zvýšime istotu Správy TANAP, že sociálne podniky zákazky zrealizujú včas a kvalitne. Záväzkom TANAPu je už v roku 2024 identifikovať maximálne množstvo zákaziek, ktoré je vhodné zadať sociálnym podnikom. Pilotne TANAP umožnil účasť v jednom verejnom obstarávaní sociálnym podnikom už v tomto roku a s jedným z nich na jeseň zmluvu už aj podpísal. Ochrancovia a správcovia Vysokých Tatier sa tak chcú presvedčiť, či bude obchodná spolupráca so sociálnymi podnikmi naozaj fungovať.

Na základe týchto aktivít sa Alena Gunárová stretla s Pavlom Majkom priamo v sídle Správy TANAP a podpísala s ním memorandum o spolupráci medzi ASES a TANAP. Urobíme všetko pre to, aby sa napriek výmene riaditeľa memorandum začalo už v budúcom roku reálne napĺňať a sociálne podniky sa stali kľúčovými obchodnými partnermi Správy TANAP. A. Gunárová sa preto v najbližších dňoch stretne s novým šéfom národného parku Petrom Olexom.