naši členovia

Právnické osoby

Minoritas, s. r. o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra

Gastrodom Spiš, s. r. o., Medza 344/10, 052 01 Spišská Nová Ves, www.fajnofka.sk

Sociálny podnik obce Slovinky, s. r. o., Slovinky 58, 053 40

Solisko ČIRČ, s. r. o., Čirč č. 208, 065 42, www.obeccirc.sk

SPMI, s. r. o., r. s. p., Remeselnícka 71, Michalovce; 7

Abalstav, s. r. o., RSP, Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

Ľudia a perspektíva OZ, r. s. p., Družstevná 4, 053 42 Krompachy

Obecné služby Nová Bošáca, s. r. o., Nová Bošáca 79, 913 08

PSML, s. r. o., Moravské Lieskové 657, 916 42

Minifarma, s. r. o., Hrnčiarové 821, 916 12 Lubina

Stavjam, s. r. o., Na doline 177/5, 916 21 Čachtice

JUVEX, s. r. o., Častkovce 343, 916 27

ŠIMI, o. z., Diviacka Nová Ves 124, 972 24

BoGo bus, s. r. o., Partizánska 287/17, 972 71 Nováky,

Oblátky, s. r. o., r. s. p., Soľná 728, 972 13 Nitrianske Pravno, www.tradicneoblatky.sk

Solide Slovakia, s. r. o., Fučíkova 56/10, 935 61 Hronovce

Služby Kalná, s. r. o., r. s. p., Červenej armády 56, 935 32 Kalná nad Hronom

Marion ZM, s. r. o., Bernolákova 175/66, 953 01 Zlaté Moravce

Agro Grin, s. r. o., Teplička 63, 052 01

Nezisková organizácia EPIC, Panenská 29, 811 03 Bratislava

RUPOD, s. r. o., Rudňany 234, 053 23

CHDMI, s. r. o., Plynárenská 2, 071 01, Michalovce, www.chdmi.sk

Služby obce Poráč, s. r. o., Poráč 59, 053 23

AfB Slovakia, s., r. o., Strojárenská 1/C, 917 02 Trnava, www.afb-group.sk

BKS Úspech, s. r. o., Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava

S&J Group, s. r. o., Dúbrava 592, 913 33 Horná Súča

Bátovské služby, s. r. o., Bátovce č. 2, 935 03

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, OZ, r.s.p., Alstrova 6073/153, 831 06 Bratislava, www.bivio.sk

T-servis Teplička, s. r. o, r. s. p., Teplička 83, 052 01 Teplička, www.tservis.sk

Losstav, s. r. o., Púchovská 19/18, 020 01 Streženice

Tenenet, o. z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Odorínske služby, s. r. o., Odorín 266, 053 22

OSP Jamník, s. r. o., Jamník 101, 053 22

Paterson Group, s. r. o., Železiarenská 52, Košice

Slovak Investment Holding, Grösslingová 44, 811 09 Bratislava

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava, www.cspv.sav.sk

ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p., Lesná 10, Zborov

POH, s. r. o., r. s. p., Lučenecká cesta 6, Zvolen

NYOS, s. r. o., r. s. p., Remeselnícka 71, Michalovce, www.nyos.sk

SIPSTAV, s. r. o., r. s. p., Jarková 21, Šarišské Michaľany

Laboprofilak, r. s. p., s. r. o., Olešná 614,

Manna Factory, s. r. o., Latorická 4, Bratislava

Obecný podnik Kľušov, s. r. o., Kľušov 175

ASSR, s. r. o., r. s. p., Lipová alej 1, 065 44, Plaveč, www.as-sr.sk

SVDM, s. r. o., Hospodárska 45, 917 01 Trnava, www.baterkaren.sk

KNK Plus, výrobné družstvo, Majerská cesta 73, Banská Bystrica

M-HAND, s. r. o., Kuzmányho 923/25, Považská Bystrica

Cassovia Trade Impex, s. r. o., Železiarenská 52, Košice

JA life, s. r. o., Pletiarska 10, 969 01 Banská Štiavnica

Lilly Enviro, s. r. o., Uzovské Pekľany 68, 082 63 Jarovnice

Obecný podnik Močenok, s. r. o., r. s. p., Andreja Hlinku 10A, 951 31 Močenok

PE BONUM, s. r. o., Š. Moyzesa 248/2, 969 01 Banská Štiavnica

SWEET REVELATION, s. r. o., r. s. p., 044 42 Košické Oľšany 145

SortPro, s. r. o., r. s. p., Cukrovarská 13/24, 075 01 Trebišov