naši členovia

Právnické osoby

Minoritas, s. r. o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra

Gastrodom Spiš, s. r. o., Medza 344/10, 052 01 Spišská Nová Ves, www.fajnofka.sk

Sociálny podnik obce Slovinky, s. r. o., Slovinky 58, 053 40

Solisko ČIRČ, s. r. o., Čirč č. 208, 065 42, www.obeccirc.sk

SPMI, s. r. o., r. s. p., Remeselnícka 71, Michalovce; 7

Abalstav, s. r. o., RSP, Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

Ľudia a perspektíva OZ, r. s. p., Družstevná 4, 053 42 Krompachy

Obecné služby Nová Bošáca, s. r. o., Nová Bošáca 79, 913 08

PSML, s. r. o., Moravské Lieskové 657, 916 42

Minifarma, s. r. o., Hrnčiarové 821, 916 12 Lubina

Stavjam, s. r. o., Na doline 177/5, 916 21 Čachtice

Drevo Gemer, s. r. o., r. s. p., Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava

JUVEX, s. r. o., Častkovce 343, 916 27

ŠIMI, o. z., Diviacka Nová Ves 124, 972 24

BoGo bus, s. r. o., Partizánska 287/17, 972 71 Nováky,

Oblátky, s. r. o., r. s. p., Soľná 728, 972 13 Nitrianske Pravno, www.tradicneoblatky.sk

Solide Slovakia, s. r. o., Fučíkova 56/10, 935 61 Hronovce

Služby Kalná, s. r. o., r. s. p., Červenej armády 56, 935 32 Kalná nad Hronom

Marion ZM, s. r. o., Bernolákova 175/66, 953 01 Zlaté Moravce

Agro Grin, s. r. o., Teplička 63, 052 01

Nezisková organizácia EPIC, Panenská 29, 811 03 Bratislava

RUPOD, s. r. o., Rudňany 234, 053 23

CHDMI, s. r. o., Plynárenská 2, 071 01, Michalovce, www.chdmi.sk

Služby obce Poráč, s. r. o., Poráč 59, 053 23

AfB Slovakia, s., r. o., Strojárenská 1/C, 917 02 Trnava, www.afb-group.sk

BKS Úspech, s. r. o., Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava

S&J Group, s. r. o., Dúbrava 592, 913 33 Horná Súča

Bátovské služby, s. r. o., Bátovce č. 2, 935 03

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, OZ, r.s.p., Alstrova 6073/153, 831 06 Bratislava, www.bivio.sk

T-servis Teplička, s. r. o, r. s. p., Teplička 83, 052 01 Teplička, www.tservis.sk

Losstav, s. r. o., Púchovská 19/18, 020 01 Streženice

Tenenet, o. z., Lichnerova 41, 903 01 Senec, www.tenenet.sk

Odorínske služby, s. r. o., Odorín 266, 053 22

OSP Jamník, s. r. o., Jamník 101, 053 22

Paterson Group, s. r. o., Železiarenská 52, Košice

Slovak Investment Holding, Grösslingová 44, 811 09 Bratislava

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava, www.cspv.sav.sk

ZBOR-STAV, s. r. o., r. s. p., Lesná 10, Zborov

POH, s. r. o., r. s. p., Lučenecká cesta 6, Zvolen

NYOS, s. r. o., r. s. p., Remeselnícka 71, Michalovce, www.nyos.sk

SIPSTAV, s. r. o., r. s. p., Jarková 21, Šarišské Michaľany

Laboprofilak, r. s. p., s. r. o., Olešná 614,

Manna Factory, s. r. o., Latorická 4, Bratislava

Obecný podnik Kľušov, s. r. o., Kľušov 175

ASSR, s. r. o., r. s. p., Lipová alej 1, 065 44, Plaveč, www.as-sr.sk

SVDM, s. r. o., Hospodárska 45, 917 01 Trnava, www.baterkaren.sk

KNK Plus, výrobné družstvo, Majerská cesta 73, Banská Bystrica

M-HAND, s. r. o., Kuzmányho 923/25, Považská Bystrica

Dadavik Trade, s. r. o., Hýľov 110, 044 12

Cassovia Trade Impex, s. r. o., Železiarenská 52, Košice

JA life, s. r. o., Pletiarska 10, 969 01 Banská Štiavnica

Lilly Enviro, s. r. o., Uzovské Pekľany 68, 082 63 Jarovnice

Obecný podnik Močenok, s. r. o., r. s. p., Andreja Hlinku 10A, 951 31 Močenok

PE BONUM, s. r. o., Š. Moyzesa 248/2, 969 01 Banská Štiavnica

SWEET REVELATION, s. r. o., r. s. p., 044 42 Košické Oľšany 145

SortPro, s. r. o., r. s. p., Cukrovarská 13/24, 075 01 Trebišov

SOCIAL WORK, s. r. o., r. s. p., Obchodná 4, 064 01 Stará Ľubovňa

SINTEGRA, s. r. o., Štefánikova 76, 071 01 Michalovce

JASPIRE, s. r. o., Radničné námestie 1, 092 01 Pezinok

Chminianske Jakubovany, s. r. o., Chminianske Jakubovany 3, 082 33 Chminianska Nová Ves

MIJAST, s. r. o., r. s. p., Valaliky III, 3046/117, 044 13 Valaliky

Falco Manufacturing, s. r. o., r. s. p., Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica, www.falcoholster.com

SloFarm, s. r. o., Trangusová 9, 053 42 Krompachy

Dadavik, s. r. o., Hýľov 110, 044 12

MAYO Tech, s. r. o., Súvoz, 911 01 Trenčín, www.mayo.bike, www.kryowell.sk

COUPE INVEST, s. r. o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava

JAS Bardejov, s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov

millhill, s. r. o., r. s p., Na Zigmund šachtu 1655/23, 969 01 Banská Štiavnica

CHANGE COMPUTER, s. r. o., Nedožerská cesta 2, 971 01 Prievidza

Eustach, s. r. o., r. s. p., Obchodná 164, 078 01 Sečovce

Obecný podnik Beloveža, s. r. o., Beloveža 94, 086 14 Hažlín

HUMAN SP, Na Homôlka 332/58, 044 13 Valaliky

Welnea, s. r. o., RSP, Lichnerova 41, 903 01 Senec

Matky v práci, s. r. o., Pod Juhom 7666/26, 911 01 Trenčín

KZO, s. r. o., r. s. p., D. Kráľovenskej 65, 034 95 Likavka

MH ASIST, s. r. o., r. s. p., Partizánska 33, 038 53 Turany

Viktória Dance Servis, s. r. o., Zalužice 179, 072 34, www.viktoria-kral.net

Služby Cífer, s. r. o., nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

sewn bag, s. r. o., Jenisejská 45A, 04012 Košice, www.sewnbag.com

DEKOR GARDEN, sociálne družstvo, Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, www.dekogarden.sk

VB SP, s. r. o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Lesnica – tradícia Pienin. s. r. o., 065 33 Lesnica 26

TEHLAN, s. r. o., Tehla 88, 935 35

Deaf Group, s. r. o., Štefana Tučeka 186/45, 990 01 Veľký Krtíš, www.jedlokrtis.sk

CIBEKA, s. r. o., 298 Prakovce 055 62

Ramex Trade, s. r. o., M. R. Štefánika 30, 926 01 Sereď

HATER-HANDLOVÁ, s. r. o., Potočná 20, 972 51 Handlová, www.hatersro.sk

Palatinos, s. r. o., Pod Hájom 1095/76, 018 41 Dubnica n/Váhom

RSP Group, s. r. o., r. s. p., Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava

Stavebný sociálny podnik, s. r. o., r. s. p., 966 15 Banská Belá 501, www.rssp.sk

Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o., r. s. p., Štefánikova 1318/69A, Senica

VALÍNEK, s. r. o., r. s. p., Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy

Živá Záhrada, s. r. o., M. R. Štefánika 260/30, 920 41 Leopoldov

LEAN EU, s. r. o., Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, www.ikonna.sk

MEPOS SNV s. r. o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Fajnoty s. r. o. r. s. p., Terchovská 2654/1, 040 01 Košice – mestská časť Sever

Sociálny podnik obce Slavošovce s. r. o., r. s. p., Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce

AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o., Tajná 163, 952 01 Tajná

Octan Plus, s. r. o., Hlavná 249, 925 03 Horné Saliby

Obecný podnik obchodu a služieb Úľany nad Žitavou, s. r. o., Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou

KÁMO PLUS, s. r. o., Mierové námestie 93/26, 019 01 Ilava

cShop SK, s. r. o., r. s. p., Pod Glavicou 2, 841 08 Bratislava, www.cshop.sk

Obuv LEAN, s. r. o., Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto

JUMBO MOJMÍROVCE, s. r. o., 951 15, Mojmírovce č. 964, www.jumbo-sk.eu, www.prodesafety.sk

Hesperus, s. r. o., r. s. p., Kvetná 266/37, 947 01 Hurbanovo

Luga Building, s. r. o. r. s. p., Veľká Ida 355, 044 55 Veľká Ida

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

FINXZA, s. r. o., Jaseňová 3220/18. 010 07 Žilina

EVENIT, s. r. o., r. s. p., Obchodná 784/8, 90026 Slovenský Grob, www.evenit.sk

Breco, s. r. o., Kalvária 3, 949 01 Nitra

MB-ECO, s. r. o., 1. Mája 625, 981 01 Hnúšťa

MDMT, s. r. o., r. s. p., Široké 185, 082 37 Široké

EkonMedia, s. r. o., Pri Rajčianke 8913, 010 01 Žilina

EkoRent, s. r. o., Mojš, 373, 010 01 Žilina

DP-ZvarMont, s. r. o., r. s. p., Ružová 576/33, 065 44 Plaveč

Obecný podnik Plavnica, s. r. o., r. s. p., 065 45 Plavnica 121

Fruit and berry products, s. r. o., Hollého 35, 08301 Sabinov

Margaret, s. r. o., Rovňany 18, 985 24 Rovňany, www.margaret-design.sk

Unicol, s. r. o., r. s. p., Traktorová 589/1, 058 01 Poprad, www.unicol.sk

Registrovaný sociálny podnik Alfa, s. r. o., r. s. p., Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica, www.socialnypodnikalfa.sk

Paloča, s. r. o., Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč

L&P, s. r. o., r. s. p., Betliarska 22, 851 07 Bratislava, www.lpsa.sk

Trebaxx, s. r. o., r. s. p., Nábrežie sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza

Občianske združenie Integrujeme, r. s. p., Janigova 1324/9, 040 23 Košice – sídlisko KVP

Krasplast, s. r. o., Krasňany 285, 013 03 Krasňany

CESTA Rožňava, n. o., Kósu-Shoppera 141/22, 048 01 Rožňava,

Sociálny podnik, s. r. o., r. s. p., Horné Hámre 45, 966 71,

Girmonn, s. r. o., r. s. p., Letná 930, 053 3 Nálepkovo,

TrendyR, s. r. o., r. s. p., Levočská 412/20, 052 01 Spišská Nová Ves,

Glass Works, s. r. o., r. s. p., Východná 3892/8, 036 P1 Martin, www.glassworks.sk, www.craneworks.sk

go-ok, o. z., r. s. p., Pečnianska 1211/11, 851 01 Bratislava, www.go-ok.eu

Obecné služby Rybník, s. r. o., r. s. p., Hlavná 501, 935 23 Rybník

P&M CONSTRUCTA, s. r. o., Záborského 10, 036 01 Martin

MAS Rajecká dolina, r. s. p., nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, www.masrajeckadolina.sk

Poľanka, s. r. o., r. s. p., Litmanová 79, 065 31, www.litmanova.sk

Social Food, s. r. o., r. s. p., Vyšné Ružbachy 11, 065 02

Zlatá priadka, n. o., Ľ. Podjavorinskej 2, 917 01 Trnava, www.uzlatejpriadky.sk

VEPOS Horného Turca, n. o., Horná Štubňa 538, 038 46

Jastreb, s. r. o., Šarišské Jastrabie 257, 065 48

ADIUMENTUM 01, s. r. o., Levická 1600, 952 01 Vráble

FEBA – ECO, s. r. o., r. s. p., Hollého 12, 083 01 Sabinov

Projman, s. r. o., Trnavská 1355/7, 010 08 Žilina

novoza, s. r. o., Sad SNP 8, 010 01 Žilina

MEDIANA, s. r. o., r. s. p., Podhora 1314/16, 034 01 Ružomberok

BELSPOL SP, s. r. o., Hronská 1037/27, 962 31 Sliač

LIPA, s. r. o., Nám. osloboditeľov 10, 071 01 Michalovce

Centrála, s. r. o., Narcisová 410/5/A, 040 01 Košice

Obecný podnik Vinica, s. r. o., r. s. p., Cesta Slobody 466/44, 991 28 Vinica

HEPIA, s. r. o., r. s. p., Jaseňová 420/13, 971 01 Prievidza

MGBIZ, s. r. o., Puškinova 1423/12, 052 01 Spišská Nová Ves, www.somgurman.sk

Kvalitné služby, s. r. o., r. s. p., SNP 711/23, 990 61 Veľký Krtíš, www.deeply.sk

La casa, s. r. o., Červenej armády 1029/12, Turany, www.lacasasro.sk

Drienok, s. r. o., r. s. p., Kollárovo nám. 314/10, Mošovce

Národné poklady, r. s. p., o. z. , Baštová 14, 040 O1 Košice, www.fanshop.sk, www.narodnepoklady.sk

SBS Kobra Martin, s. r. o., Hollého 66, 036 01 Martin

skula s. r. o., r. s. p., Sasinkova 5028/52 921 01 Piešťany

Inžiniering MH, s. r. o., r. s. p., Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica, www.maninska.sk