Staňte sa členom

Ste registrovaný, či ešte zatiaľ neregistrovaný sociálny podnik? Ste nezisková organizácia alebo občianske združenie pôsobiace v oblasti sociálnej ekonomiky, či špecificky v oblasti sociálneho podnikania? Ste finančná inštitúcia, ktorá pôsobí aj, alebo dokonca výlučne v oblasti sociálneho bankovníctva?

Pridajte sa k nám a staňte sa členom Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku! Využite pre svoj rozvoj možnosti, ktoré ponúka silná a široká platforma subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnej ekonomiky. A prispejte svojimi znalosťami, skúsenosťami, svojimi aktivitami či návrhmi k ďalšiemu rozvoju sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania u nás.

Ak ste sa už oboznámili s našimi prioritami, poslaním a cieľmi, prečítajte a stiahnite si naše stanovy.

A teraz si stiahnite prihlášku, vyplňte ju elektronicky, potom ju vytlačenú podpíšte a pošlite naskenovanú, resp. odfotenú na adresu kancelaria@ases-slovensko.sk, alebo ju pošlite v papierovej podobe na adresu Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava – Vajnory.