Aktuality

Memorandum s SK8

ASES podpísala memorandum o spolupráci so združením samosprávnych krajov SR. Stane sa tak poradcom krajov pri strategickom plánovaní a riadení ich aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky. SK8 a ASES budú spoločne realizovať projekty na podporu sociálnych podnikov a rozšírenie sociálneho verejného obstarávania.

Memorandum podpísali predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a predseda ASES Braňo Ondruš na zasadaní združenia krajov v Krakovanoch 26. novembra. “Cieľom našej spolupráce s ASES je podpora trvalo udržateľného zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, či ľudí bez domova, ale aj rozšírenie cirkulárnej ekonomiky,” uviedol priority krajov J. Viskupič.

“Vážime si, že také dôležité združenie sa rozhodlo pre partnerstvo s našou strešnou organizáciou. Samosprávne kraje môžu zohrať kľúčovú úlohu pri ďalšom rozvoji sociálnej ekonomiky na Slovensku a oceňujeme pochopenie predsedníčky a predsedov pre potenciál sociálnej ekonomiky pre regionálny rozvoj,” skonštatoval B. Ondruš

Na základe memoranda bude ASES s jednotlivými krajmi organizovať spoločné propagačné a vzdelávacie podujatia o sociálnom podnikaní, ale aj realizovať spoločné projekty financované zo zdrojov EÚ, prípadne zdrojov iných donorov, za účelom vytvárania podmienok pre efektívne a účelné poskytovanie poradenských služieb pre sociálne podniky, prípadne iných aktérov sociálnej ekonomiky na úrovni samosprávnych krajov. Prvé takéto podujatia sa už pripravujú a ich realizácia je naplánovaná už na záver tohto roka.