Aktuality

ZMOS a ASES podpísali memorandum

Miestne samosprávy budú cielene spolupracovať s ASES na podpore sociálneho podnikania. Sociálne verejné obstarávanie bude jednou z prioritných oblastí. Obe organizácie chcú prispieť k výraznému zvýšeniu počtu verejných zákaziek, ktoré budú realizovať sociálne podniky. Podporiť chcú tiež samosprávy, ktoré plánujú, alebo sa už pustili do sociálneho podnikania.

Predmetom Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré predsedovia Jozef Božik a Branislav Ondruš podpísali 19. októbra, je aj zastupovanie ASES ako zamestnávateľského zväzu zo strany ZMOS na pôde HSR SR a vo vzťahu k sociálnym partnerom i organizovanie spoločných propagačných a vzdelávacích podujatí o sociálnom podnikaní – ZMOS, respektíve jeho členovia, sa budú podieľať na materiálno-technickom zabezpečení podujatí v rozsahu svojich možností a ASES na ich obsahovom a personálnom zabezpečení.

Osobitne sa obe organizácie dohodli, že budú spolupracovať na realizácii projektov, ktoré budú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. Ich účelom má byť najmä “vytváranie podmienok pre efektívne a účelné poskytovanie poradenských služieb pre sociálne podniky, s dôrazom na podniky zriadené miestnou samosprávou”. “Venovať sa budeme aj výmene odborných znalostí a skúseností, ako aj šíreniu užitočných informácií v oblasti sociálnej ekonomiky, osobitne o sociálnom aspekte vo verejnom obstarávaní,“ informoval predseda ZMOS Jozef Božik.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Brano-Ondrus-a-Jozef-Bozik-podpisuju-memorandum.jpg

“V ZMOSe získavame prvého kľúčového strategického partnera. Jeho sila, spoločenský vplyv, počet členov a členstvo v tripartite nám otvára nové možnosti pre ovplyvňovanie národnej legislatívy, ale aj presadzovanie sociálnej ekonomiky do strategických plánov na národnej i miestnej úrovni,” vysvetlil predseda ASES Branislav Ondruš. Zdôraznil, že memorandum nie je formálnym gestom a onedlho sa uskutočnia prvé pracovné rokovania o jeho konkrétnom napĺňaní už v prvej polovici budúceho roka.