Aktuality

Stretnutie s eurokomisárom

Predsedu BBSK Ondrej Lunter a predsedu ASES Braňo Ondruš prijal v Bruseli európsky komisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit. Braňo Ondruš mu predstavil ASES a informoval ho o aktuálnom stave sociálneho podnikania na Slovensku. Ondrej Lunter prezentoval aktivity BBSK na podporu sociálneho podnikania i vlastné podnikateľské aktivity. Komisár Schmit prijal pozvanie na Slovensko.

Stretnutie sa uskutočnilo v sídle Európskej komisie (EK) v Bruseli. Inicioval ho sám komisár počas návštevy Slovenska a po rozhovore s predsedom BBSK. Schmit ocenil všetky doterajšie aktivity BBSK i rozvojové plány. Zdôraznil, že kraj by sa mal zapojiť aj do celoeurópskych aktivít, lebo jeho skúsenosti môžu byť užitočné aj pre iných. Stratégia EK je preniesť aktivity rozvíjajúce sociálnu ekonomiku na úroveň regiónov a miest, zapájať viac regionálnych a miestnych aktérov vrátane mimovládnych organizácií a združení sociálnych podnikov. Komisár vyjadril spokojnosť s prístupom BBSK najmä pokiaľ ide o poskytovanie podpory a poradenských služieb pre mestá a obce v kraji. Považuje za dôležité partnerstvo kraja a strešnej organizácie.

Braňo Ondruš zadefinoval štyri hlavné oblasti, na ktoré je na Slovensku potrebné sústrediť európske zdroje: poradenstvo a sprevádzanie sociálnych podnikov, vzdelávanie záujemcov o sociálne podnikanie, investičná pomoc a propagácia a prezentácia spoločenských prínosov sociálnej ekonomiky. Osobitnú výzvu predstavuje propagácia a vzdelávanie pracovníkov verejných inštitúcií v oblasti tzv. sociálneho verejného obstarávania.

Nicolas Schmit reagoval, že toto sú oblasti dôležité nielen na Slovensku. Informoval, že EK navrhne Rade EÚ EPSCO (Rada ministrov zamestnanosti a sociálnych vecí) prijatie odporúčaní pre členské štáty, aby posilnili schopnosti verejných inštitúcií využívať princípy sociálneho verejného obstarávania. Okrem toho EK spustila program na podporu vzdelávania v oblasti podnikateľských znalostí a zručností a jeho osobitnou súčasťou je podpora sociálnych podnikateľov.

Nicolasa Schmita potešilo aj pozvanie na Slovensko. BBSK a ASES chcú v strede Slovenska v druhej polovici roka zorganizovať veľké propagačné stretnutie na podporu sociálneho podnikania, na ktorom sa eurokomisár rád zúčastní.