Aktuality

Spolupráca s výrobnými družstvami

Predseda ASES Braňo Ondruš sa stretol s predsedníčkou združenia výrobných družstiev na Slovensku ing. Ivetou Chmelovou. Výsledkom ich stretnutia je dohoda o spolupráci, ktorej uzavretie navrhnú obaja predstavitelia orgánom svojich združení. COOP Produkt Slovensko už dnes združuje niekoľko registrovaných sociálnych podnikov a má záujem, aby sa výrobné družstvá ďalej takto transformovali. Preto chce spoločne s ASES presadzovať posilnenie sociálneho podnikania u nás.

B. Ondruš poďakoval I. Chmelovej za návrh na spoločné rokovanie a na jeho úvod ju informoval o fungovaní a programových prioritách ASES. Zdôraznil, že sa chceme sústrediť najmä na také aktivity, ktoré pomôžu k dlhodobej udržateľnosti sociálneho podnikania, hoci aktuálnou prioritou je úplné spustenie investičnej pomoci zo strany štátu. Vysvetlil filozofiu ASES spájať nielen samotné sociálne podniky, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa na podpore sociálneho podnikania podieľajú.

Iveta Chmelová vysvetlila, že doterajšia skúsenosť tých družstiev, ktoré sa zaregistrovali ako sociálne podniky nenapĺňa ich očakávania. Ide jednak o spomínanú investičnú pomoc, bez ktorej nie sú schopné získať dostatok finančných prostriedkov na rozbehnutie plánovaných podnikateľských aktivít. Ale ide aj o uplatňovanie ďalších zvýhodnení, ktoré v reálnom živote skôr nefungujú, ako naopak. Napriek tomu si aj v COOP Produkt Slovensko uvedomujú, že rozvoj sociálneho podnikania predstavuje veľkú budúcnosť i pre družstvá, najmä bývalé družstvá invalidov, ktoré vznikli, aby dali prácu zdravotne postihnutým. Preto sa aj toto združenie chce v maximálnej miere angažovať vo všetkých aktivitách, ktoré môžu pomôcť pri riešení systémových, aj ad-hoc problémov sociálnych podnikov.

Braňo Ondruš spoluprácu s COOP Produkt Slovensko vrelo privítal, lebo iba spolupráca silných a aktívnych organizácií môže viesť k rešpektu vo vzťahu k sociálnym podnikom. A k dostatočnému spoločenskému povedomiu o sociálnom podnikaní a jeho prínosoch pre spoločnosť. Navrhol, aby obe organizácie podpísali dohodu alebo memorandum o spolupráci, v ktorom by si bližšie zadefinovali spoločné ciele i formy spolupráce, čo I. Chmelová privítala. Návrh memoranda predloží ASES do konca júna a potom sa obaja znovu stretnú a dohodnú na postupe jeho schválenia v orgánoch združení a následnom podpísaní.

Leave a Reply