Aktuality

Ľahší prístup k verejným zákazkám

Ministerstvá budú využívať trhovisko Kupuj zodpovedne.sk na vyhľadávanie sociálnych podnikov pre verejné obstarávanie. Deklarovali to riaditelia a riaditeľky odborov pre verejné obstarávanie na vyše desiatich ministerstvách, ktoré sa zúčastnili na prezentácii nášho webového portálu. Sociálne podniky, ktoré sa na ňom budú prezentovať tak budú mať príležitosť, aby ich ministerstvá oslovili v rámci verejného obstarávania.

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) vytvorila na adrese www.kupuj-zodpovedne.sk centrálne elektronické trhovisko pre všetky sociálne podniky. Toto trhovisko poskytuje pre každý sociálny podnik bezplatnú možnosť prezentovať svoje tovary alebo služby, alebo ich priamo predávať. Portál totiž obsahuje aj modul plnohodnotného e-shopu, prostredníctvom ktorého môže podnik ponúkané výrobky priamo predať a zinkasovať určenú cenu. Celá cena predstavuje príjem podniku, ASES si ako prevádzkovateľ portálu neponecháva ani cent.

Predseda ASES Braňo Ondruš ľuďom, ktorí na ministerstvách rozhodujú o verejných obstarávaniach, predstavil v utorok 9. mája kompletnú funkcionalitu portálu Kupuj-zodpovedne.sk. Ukázal, že portál ponúka nielen tovary, ale aj veľký rozsah služieb, ktoré verejná správa bežne potrebuje. Ide napr. o stavebné práce a činnosti, starostlivosť o verejné priestranstvá, údržba verejnej zelene, ale aj rekondičné pobyty pre pracovníkov, či gastro služby. Keďže mnohé z takýchto služieb nie je možné predať cez eshop, nakoľko si vyžadujú dodatočnú špecifikáciu, záujemcovia nájdu kontaktné údaje a môžu priamo komunikovať s vybraným sociálnym podnikom.

Účastníci prezentácie, medzi ktorými boli aj zástupcovia veľkých štátnych podnikov (napr. Národná diaľničná spoločnosť, Železnice Slovenskej republiky či Vodohospodársky podnik), ocenili Kupuj-zodpovedne.sk ako jednoduchý a prehľadný nástroj pre rýchle vyhľadávanie potrebných tovarov a služieb. Vyjadrili záujem používať ho pri vyhľadávaní sociálnych podnikov, ktorým by mohli zadať zákazky.

Preto je dôležité, aby sa cez portál prezentovalo so svojou ponukou maximálne množstvo podnikov. Čím širšia bude na ňom ponuka, tým častejšie ho budú verejní obstarávatelia využívať. Pre sociálne podniky sa tak otvára ďalšia významná možnosť získať nových zákazníkov a nové obchodné príležitosti.

Z tohto dôvodu pozývame všetky sociálne podniky, ktoré doteraz nevyužívajú možnosť predávať svoje tovary a služby prostredníctvom Kupuj-zodpovedne.sk, aby sa na portály zaregistrovali a zverejnili na ňom svoju obchodnú ponuku. Táto možnosť platí aj pre tých, ktorí majú vlastné eshopy – na trhovisku Kupuj-zodpovedne.sk ich môžu plnohodnotne spropagovať, alebo prepojiť.