Aktuality

Parlamentná komisia pre sociálnu ekonomiku

Členka predsedníctva ASES Melinda Mikleová opätovne navrhla, aby v parlamente vznikla komisia pre sociálnu ekonomiku. Návrh ASES zopakovala na stretnutí s predsedom výboru NR SR pre sociálne veci Vladimírom Ledeckým, ktoré sa uskutočnilo v stredu 15. marca. Ten prisľúbil, že návrh urýchlene pripraví.

Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) si môže tematické komisie zriaďovať každý výbor, alebo aj parlament ako celok. ASES v tomto prípade navrhuje druhý spôsob. Nielen preto, že takto bude mať komisia väčšiu váhu, ale problematika sociálnej ekonomiky je prierezová. Efektivitu komisie určite posilní, ak v nej budú poslanci z viacerých parlamentných výborov a viacerých politických strán. Výhodou komisií oproti výborom je to, že ich členmi môžu byť aj ľudia, ktorí nie sú poslancami NR SR. Zväčša ide o odborníkov, alebo zástupcov odborných či stavovských organizácií. ASES už dávnejšie ponúkla, že môže fungovať ako stály sekretariát pre túto komisiu a pripravovať jej zasadania z obsahového hľadiska.

Hoci sa už o štyri mesiace uskutočnia parlamentné voľby, Vladimír Ledecký zvolal stretnutie odborníkov, aby s nimi hovoril o aktuálnych problémoch sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania. Účastníci pomenovali najmä rôzne prekážky pri finančnej podpore sociálneho podnikania: rozdielne prístupy úradov práce, nedostupnosť k investičnému kapitálu a pod. Osobitne upozornili na negatívne dopady novely zákona o sociálnej ekonomike na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí. Žiaľ, tieto problémy patria do kompetencie ministerstva a poslanci NR SR majú len obmedzené možnosti prispieť k ich riešeniu.

Preto ASES už dlho upozorňuje, že hlavným problémom je prístup samotného ministerstva, ktorého vedenie nevenuje ani problémom sociálnych podnikov, ani efektívnej komunikácii s nimi žiadnu pozornosť. O spolupráci ani nehovoriac. Melinda Mikleová na stretnutí zdôraznila, že hoci zriadenie komisie štyri mesiace pred voľbami neprinesie obrat, malo by aspoň symbolický význam a mohlo by predstavovať istý záväzok pre nasledujúci parlament.