Aktuality

Petícia proti novele zákona o sociálnej ekonomike

Poslanci budú začiatkom decembra rozhodovať o novele zákona č. 112/2022 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorá oberie RSP o veľa peňazí.

V prvom rade sa do zákona majú dostať tzv. rodinné firmy, ktoré však nebudú musieť napĺňať žiadny pozitívny spoločenský vplyv. Len 12% z čistého zisku budú musieť „investovať“ do lepších škôl a lepších lekárov pre členov rodiny majiteľa, príspevkov na vyššie dôchodky rodiny majiteľa, či dokonca „rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny“.  MPSVR SR im chce však dávať veľkorysé dotácie z prostriedkov určených pre RSP.

Novela okrem toho znižuje podporu zdravotne postihnutých zamestnancov sociálnych podnikov.

Našim zámerom je zabrániť prijatiu novely zákona o sociálnej ekonomike, ktorá poškodí sociálne podniky a zhorší zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí. Sociálne podniky sú pritom pre nich často jedinou možnosťou, ako si zabezpečiť dôstojný príjem z práce a nebyť odkázaný len na sociálne dávky a vylúčenie zo spoločnosti.

Svojim podpisom podporíte sociálne podniky, ktoré dnes dávajú prácu takmer 6000 ľuďom, ktorých nikto iný zamestnať nechce a ktorí tak tvoria hodnoty a platia dane. V neposlednom rade sú takto plnohodnotne začlenení do spoločnosti.

Podpisom tejto petície nám pomôžete zachrániť potenciál podnikov, ktoré nevznikli pre zisk, ale aby pomáhali odkázaným ľuďom a rozvoju menej rozvinutých regiónov.

Podpíšte petíciu proti tomuto návrhu a postavme sa spoločne na obranu budúcnosti našich sociálnych podnikov!

Pomôžete nám pomáhať.

Petíciu nájdete tu.