Aktuality

Úprava novely zákona o 10% DPH pre sociálne podniky.

SOCIÁLNE PODNIKY SI BUDÚ MÔCŤ EFEKTÍVNEJŠIE UPLATŇOVAŤ NIŽŠIU SADZBU DPH.

Podpredsedníčka Alena Gunárová a člen predsedníctva Lukaš Priškin sa dňa 23.2.2024 zúčastnili spoločného tlačového vyhlásenia s pánom Štátnym tajomníkom MPSVR Braňom Ondrušom.

Novela zákona o DPH má podmienky pre sociálne podniky zjednodušiť

Uplatňovať si zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty si sociálne podniky môžu od roku 2018. Znenie zákona však bolo komplikované a väčšinu sociálnych podnikov vylučovalo z možnosti, aby zníženú sadzbu DPH používali. Preto p. Štátny tajomník Braňo Ondruš navrhol, aby sa legislatíva zmenila. . Novelu zákona o DPH poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

ČO PRINÁŠA NOVELA ZÁKONA O DPH?

Nové znenie zákona má pri zníženej sadzbe DPH pre sociálne podniky menej ako polovicu terajšieho textu. Od 1. júla 2024 si budú môcť sociálne podniky, ktoré fungujú na neziskovom princípe, bez dodatočných prekážok uplatňovať sadzbu 10 % DPH.

Takéto podniky musia 100 % svojho zisku investovať naspäť do dosahovania pozitívneho sociálneho cieľa. Opatrenie má podporiť schopnosť sociálnych podnikov plniť si svoju sociálnu úlohu a udržateľne podnikať.Zvýšiť sa má konkurencieschopnosť sociálnych podnikov na otvorenom trhu pri ich tovaroch a službách.

V súčasnosti je na Slovensku 663 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú 6950 zamestnancov, z toho 4707 znevýhodnených. Sú to pracovníci, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, bez kvalifikácie či zdravotne znevýhodnení.

V súčasnosti rokujeme aj o ďalších dvoch opatreniach, s Ministerstvo financií SR o zrušení daňových licencií pre sociálne podniky. Komunikujeme aj s ministerstvom pre informatizáciu, regionálny rozvoj a investície o zvýšení limitov tak, aby bolo možné ako priame zákazky sociálnym podnikom dať zákazky, ktoré majú vyššiu hodnotu, ako je to pri bežných podnikoch. Európska smernica o verejnom obstarávaní toto umožňuje a podporuje.