Aktuality

ZMOS a ASES podpíšu memorandum o spolupráci

Na podpise memoranda o spolupráci sa dohodli predseda ZMOS Jozef Božik a predseda ASES Branislav Ondruš počas spoločného rokovania.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je najstarším, najväčším a najsilnejším združením samospráv v SR, ktorého členmi je dnes 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa svojím členstvom k ZMOS hlási 2653. V štátoch Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia samosprávy na princípe dobrovoľnosti s tak vysokou mierou reprezentatívnosti a dlhodobej členskej stability. Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, národná platforma subjektov sociálnej ekonomiky, združuje sociálne podniky a pomáhajúce inštitúcie: mimovládne organizácie, akademické a finančné inštitúcie. Dnes má vyše 150 členov vo všetkých ôsmich slovenských krajoch, ktorí zamestnávajú viac ako 2500 ľudí.

„Memorandum o spolupráci by mohlo svetlo sveta uzrieť ešte počas tretieho kvartálu tohto roka. Sociálna ekonomika je oblasť, ktorej sa obce a mestá venujú každodenne. Vzájomná spolupráca pomôže pri presadzovaní legislatívnych nástrojov podporujúcich vznik a rozvoj sociálnych podnikov na Slovensku,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

Rokovanie predsedu ZMOS Jozefa Božika a predsedu Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku Branislava Ondruša sa v priestoroch Kancelárie ZMOS v Bratislave konalo vo štvrtok 17. augusta 2023.

“Memorandum bude základom pre systematickú spoluprácu oboch združení, veď zhruba tretina našich členov sú obecné či mestské sociálne podniky,” vysvetlil Branislav Ondruš. “Spolupráca sa zameria najmä vybudovanie a prevádzku integrovaných poradenských centier pre sociálne podniky, posilnenie využívania sociálneho verejného obstarávania zo strany miestnych samospráv a sieťovanie všetkých partnerov, ktorí môžu prispieť k rozvoju sociálnej ekonomiky na úrovni miest a obcí.”

Partnerstvo dvoch najsilnejších združení miestnych samospráv a sociálnych podnikov na Slovensku je plne v súlade s našou strategickou potrebou, ako aj so strategickým záujmom Európskej komisie preniesť väčší dôraz v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky na úroveň regiónov a miest a obcí. Predstavuje účinný základ pre dosiahnutie výsledkov a efektívne čerpanie zdrojov EÚ.