Aktuality

Energie: žiadame ministra o pomoc

ASES sa obrátila na ministra Krajniaka so žiadosťou o pomoc s vysokými cenami energií pre RSP. Navrhli sme mu využiť na tento účel zostatok z investičnej pomoci, ktorý predstavuje 38 a pol milióna eur. Zdôraznili sme, že pomoc z MH SR nefunguje a mnoho podnikov je na pokraji krachu.

MPSVR SR “ušetrilo” na sociálnych podnikoch vlani 38 644 100,33 €, keď predčasne ukončilo národný projekt Investičná pomoc sociálnym podnikom (NP IPSP). Urobilo tak napriek opakovaným žiadostiam z našej strany, aby NP IPSP pokračoval ešte aspoň rok, hoci by sa skrátilo podporované obdobie. Návratná časť investičnej pomoci pritom stále pokračuje, lenže už rok sociálne podniky nemôžu k pôžičke získať dotáciu. Z NP IPSP sa vyčerpalo len 20%.

ASES netuší, na aký účel ministerstvo “ušetrené” desiatky miliónov využilo. Avšak už na jeseň sme ministerstvo upozornili na zvyšovanie cien energií. Preto z celoslovenského zhromaždenia vzišiel návrh, aby MPSVR SR “presmerovalo” vyše 38 miliónov na finančnú pomoc sociálnym podnikom na zvýšené ceny energií. Napriek tomu, že na zhromaždení nechýbala riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky (OSE) MPSVR SR ing. Ujváriová, nič sa v tejto veci nedialo. Hoci s nami komunikovala, ani koncom roka nám nevedela sprostredkovať informácie o riešení situácie zo strany MH SR.

MPSVR SR sa plne spoľahlo, že RSP dostanú pomoc ako všetky ostatné firmy na základe opatrení MH SR. Lenže realita je úplne iná: niektoré dostali niekoľkonásobne zvýšené faktúry už na konci leta, iné neskôr, ostatné v januári. Situácia je kritická a mnohým podnikom hrozí krach.

Preto sa ASES obrátila listom priamo na ministra Milana Krajniaka. V liste sme mu pripomenuli, že aj MPSVR SR zodpovedá za časť podnikov a prostredie, v ktorom podnikajú. Okrem sociálnych sú to na základe boja ministra teraz aj rodinné podniky. Milan Krajniak síce tvrdo bojoval, aby “pod jeho ministerstvo” patrili ďalšie firmy, ale ich podnikateľské problémy vytrvalo ignoruje. Kriticky sa to prejavuje najmä teraz pri astronomickom zvýšení cien energií.

Očakávame, že MPSVR SR okamžite pripraví schému štátnej pomoci, na základe ktorej umožní RSP žiadať o finančnú pomoc na zvýšené náklady energií. Peňazí na to má viac než treba.