Aktuality

Experti podporili návrh ASES

Mimovládni experti pre zamestnanosť podporili návrh ASES, aby rodinné podniky neboli súčasťou akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných. MPSVR im takto chcelo nasilu vyčleniť finančnú podporu. Experti upozornili ministerstvo, že rodinné podniky nie sú súčasťou sociálnej ekonomiky, lebo ani navrhovaná novela zákona o sociálnej ekonomiky im nepriznáva pozitívny sociálny vplyv. Na dlhodobo nezamestnaných sa rodinné podniky podľa návrhu samotného MPSVR zameriavať vôbec nemajú.

Požiadavku Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) na vypustenie rodinných podnikov z plánu prezentovala naša revízorka Monika Brillová na zasadaní Expertnej skupiny MPSVR pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky, ktorej je členkou. Podľa predloženého návrhu ministerstvo chcelo z peňazí Európskej únie “Podporovať sociálne podnikanie a rozvoj sociálnych podnikov, vrátane rodinných podnikov, ktoré môžu byť kľúčovým zdrojom pracovných miest pre DN, a to najmä v regiónoch s nízkymi pracovnými príležitosťami a vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít.”

M. Brillová opakovane vysvetľovala, že po prvé, rodinné podniky ešte na Slovensku definované nemáme, je to len návrh, o ktorom rokuje parlament. A po druhé, MPSVR v návrhu nekladie podmienku, aby rodinné podniky dosahovali akýkoľvek pozitívny sociálny vplyv, ich úlohou má byť “zosúlaďovanie riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb.” Rodinné podniky teda majú slúžiť výlučne rodine majiteľov a nemajú sa zameriavať na žiadne spoločenské ciele.

Svedčí o tom aj navrhovaná podmienka pre použitie zisku: zatiaľ čo sociálne podniky musia použiť vyše 50% zisku na presne definovaný spoločensky prospešný cieľ, rodinné použijú 12% čistého zisku na “vzdelávanie členov spoločnej rodiny, dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny, zdravotnú starostlivosť a sociálnu pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny,” na dokonca na “rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny,” prípadne zamestnancov.

Takto definovaný podnik teda nebude vykonávať žiadne činnosti, ktoré by viedli k zamestnávaniu, či inej pomoci dlhodobo nezamestnaným. Pôvodný návrh MPSVR SR považuje ASES za pokus o podvod voči Európskej komisii, ktorá chce, aby SR na pomoc dlhodobo nezamestnaným vyčlenila stovky miliónov z eurofondov.

“Zhoda, ktorú preukázali nezávislí experti, zastupujúci sociálnych partnerov, ľudí z mimovládnych organizácií či akademickej sféry dokazuje, aké falošné a nezmyselné je úsilie ministra Krajniaka, za každú cenu ‘vopchať’ ním vysnívané rodinné podniky do sociálnej ekonomiky,” poukazuje predseda ASES Braňo Ondruš a dodáva: “Návrh akčného plánu pre dlhodobo nezamestnaných dokazuje naše varovania, že ak parlament novelu zákona o sociálnej ekonomike príjme, skutočné sociálne podniky prídu o značnú časť plánovanej podpory, ktorú chce Milan Krajniak presmerovať na rodinné podniky.”

Aj preto ASES iniciovala petíciu proti tomuto návrhu, s ktorou sa obráti na poslancov pred decembrovým rozhodovaním o osude zákona.