Aktuality

Podniky z celého Slovenska na zhromaždení

Po vyše roku sa opäť uskutočnilo celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov. V Banskej Bystrici sa 13. októbra zišli zástupcovia vyše stovky podnikov a viacerí významní hostia. Hovorilo sa najmä o novele zákona, ale aj o nevyhnutnosti okamžite pomôcť s cenami energií.

V predpoludňajšej časti zhrnul predseda Aliancie pre sociálnu ekonomiku (ASES) na Slovensku Braňo Ondruš aktivity ASES v uplynulom roku. Išlo najmä o systematickú účasť na príprave Programu Slovensko 2021 – 2027, podľa ktorého sa budú čerpať eurofondy do roku 2030. “Program počíta s pokračovaním podpory sociálnych podnikov v podobe investičnej pomoci i poradenstva a vzdelávania,” informoval Ondruš. Podčiarkol, že komunikáciou s MPSVR SR a MIRRI SR sa Aliancii podarilo zachrániť financovanie investičnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). “Toto odstráni mnohé nedostatky, najmä rozšíri účel použitia investičnej pomoci. z ERDF je totiž možné financovať aj nákup alebo výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľností,” vysvetlil Ondruš.

Za dôležitý Ondruš označil posun v spolupráci s reprezentatívnymi partnermi samospráv – ZMOS a SK8. S obidvoma organizáciami sa ASES dohodol na uzavretí memoranda o spolupráci, čo sa udeje krátko po komunálnych a regionálnych voľbách. S Banskobystrickým samosprávnym krajom pritom ASES uzatvoril memorandum už v lete.

Z medzinárodných aktivít predseda ASES vyzdvihol najmä pripomienkovanie Akčného plánu Európskej komisie pre sociálnu ekonomiku: “Objavili sa v ňom aj viaceré naše národné priority, napríklad prehodnotenie pravidiel štátnej pomoci, aby boli viac ústretové voči sociálnym podnikom.”

ASES počas uplynulého roka poskytovala aj pomoc a poradenstvo svojim členom. Viacerí priamo na zhromaždení potvrdili, že sa im takto podarilo vyriešiť mnohé problémy ich praktického fungovania. Aliancia priebežne informuje svojich členov aj prostredníctvom interného spravodajcu (newsletter) a zverejňuje informácie na svojom webe.

Diskusia sa zamerala na nespokojnosť s predčasným uzavretím Národného projektu Investičná pomoc sociálnym podnikom (NP IPSP). “Napriek nášmu polročnému úsiliu ústredie práce ukončilo projekt, hoci v ňom mohlo ešte aspoň rok pokračovať. Sociálne podniky tak prišli o vyše 38 mil. €, ktoré už nikdy neuvidia,” reagoval Ondruš. Pritom vystúpenia účastníkov potvrdili, že investičná pomoc je kľúčová pre štart sociálneho podnikania.

Ešte závažnejšou témou je novela zákona o sociálnom podnikaní, ktorá znižuje podporu zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí bez rozumného zdôvodnenia. Viacerí diskutujúci vyzvali, aby ASES urobil všetko pre to, aby túto novelu poslanci NR SR neschválili. Predsedníctvo sa má s takouto výzvou obrátiť na všetkých poslancov a poslankyne parlamentu a osobitne komunikovať s jeho sociálnym výborom.

Zároveň podniky vážne ohrozuje nárast cien energií. Nie je to otázka roka 2023. “Už teraz nám narástli ceny energií 6-násobne, nedokážeme zvládnuť nárast cien z 1500 eur mesačne na vyše 8-tisíc,” vysvetlila Iveta Mišová z podniku Bivio, ktorý v reštaurácii, hoteli a práčovni zamestnáva ľudí s mentálnym postihom.

Účastníci sa dohodli, že v priebehu týždňa pošli predsedníctvu konkrétne informácie a to sa okamžite obráti na ministra Krajniaka s požiadavkou, aby “ušetrené” peniaze z investičnej pomoci MPSVR SR použilo na kompenzáciu cien energií pre sociálne podniky.