Aktuality

Memorandum BBSK a ASES

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku Branislav Ondruš podpísali memorandum, ktorého cieľom je spoločný postup pri presadzovaní legislatívnych zmien v oblasti sociálnej ekonomiky i pomoc samotným podnikom.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je lídrom v oblasti sociálnej ekonomiky, podporí rozvoj sociálneho podnikania i prostredníctvom spolupráce s ASES. Bude viesť k zlepšovaniu sociálneho podnikania ako spoločensky prospešnej služby najmä výmenou odborných znalostí a skúseností v oblasti sociálnej ekonomiky či organizáciou spoločných podujatí, projektov a prieskumov.

Predseda BBSK Ján Lunter (vľavo) a predseda ASES Braňo Ondruš podpisujú memorandum o spolupráci.

„Vďaka sociálnej ekonomike a registrovaným sociálnym podnikom sme pomohli dostať na stoly našich zariadení sociálnych služieb i školských jedální potraviny od lokálnych farmárov, ako kraj sme založili Agrodrevinový sociálny podnik v Rovňanoch, ktorý nielen dáva prácu znevýhodneným, ale stará sa aj o výnimočný, viac ako 50 rokov starý ovocný sad. Náš krajský Stavebný podnik každým rokom zvláda uskutočniť čoraz väčší objem zákaziek nielen pri rekonštrukciách budov patriacich kraju, ale aj ďalších. Rovnako naše know-how ponúkame obciam a mestám a pomáhame im pri založení sociálnych podnikov, ako tomu bolo naposledy v Kľakovskej doline,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Na budúcu spoluprácu sa teší aj Branislav Ondruš, ktorý vyzdvihol najmä tím odborníkov, ktorí na župe pôsobia. „V prvom rade sa tešíme, že využijeme viaceré odborné kapacity BBSK. Predsa len, my sme dobrovoľné združenie a preto máme obmedzené možnosti mať k dispozícii odborníkov, napríklad v oblasti verejného obstarávania, zatiaľ čo BBSK má vynikajúce vlastné skúsenosti aj pri uplatňovaní sociálneho verejného obstarávania. Zároveň v októbri podpíšme podobné memorandum o spolupráci aj s SK8 a po ňom by mali nasledovať  viaceré aktivity. Nepochybujem, že práve BBSK bude pre nás kľúčovým partnerom pre to, aby sme potom spoločne šírili dobré skúsenosti z tohto kraja aj do ostatných krajov Slovenska,“ povedal Branislav Ondruš s tým, že sociálne podnikanie bude fungovať iba vtedy, ak budú podniky naozaj podnikať a ich služby budú využiteľné a využívané.