Aktuality

ASES s ministerkou Remišovou

Úspešne sme lobovali za investičnú pomoc. Návrh MIRRI nepočítal s financiami pre sociálne podniky. Po našej komunikácii budú k dispozícii desiatky miliónov eur v zjednodušenom režime oproti súčasnosti.

Slovensko stále nezačalo čerpať miliardy eur z eurofondov vyčlenené na roky 2021 – 2027. Až na konci júna vláda schválila návrh nového programu Slovensko 2021 – 2027 a teraz o ňom bude vyjednávať s Európskou komisiou (EK). V návrhu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, však chýbali akékoľvek prostriedky na investičnú pomoc pre sociálne podniky.

Zástupcovia ASES preto okamžite oslovili ministerstvo práce. Upozornili sme, že je to v rozpore s prísľubmi, prioritami EK, ako aj so záväzkom vlády z Partnerskej dohody medzi SR a EK. V nej SR v rámci priority Adaptabilný a prístupný trh práce uviedla ako očakávaný výsledok podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) financie o. i. „investičná podpora dostupná každému registrovanému sociálnemu podniku, a to formou kombinácie návratnej a nenávratnej pomoc.“

MPSVR SR preto podalo zásadnú nesúhlasnú pripomienku a žiadalo na investičnú pomoc sociálnym podnikom zhruba 40 mil. €.

ASES sa listom obrátila priamo na podpredsedníčku vlády SR a ministerku Veroniku Remišovú. Aj ju sme upozornili, že “nulový” návrh je pre sociálne podniky likvidačný a nespĺňa prísľuby slovenskej vlády Európskej komisii. V liste sme na základe konkrétnych argumentov vysvetlili nielen, prečo je investičná pomoc nevyhnutná, ale aj prečo ju vláda musí financovať z EFRR. Kópiu listu sme poslali aj ministrovi Milanovi Krajniakovi.

Naša intervencia bola úspešná a v konečnej verzii Programu Slovensko 2021 – 2027 sa počíta s 30 miliónmi eur na investičnú pomoc z EFRR s možným zvýšením tejto sumy v roku 2025, ak sa ukáže jej rýchle čerpanie. Dôležité pritom je poskytnutie týchto prostriedkov z EFRR – dnes sa totiž investičná pomoc financuje z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorého použitie na investície je však výrazne obmedzené (napr. nie je možné financovať stavebné činnosti, limitované sú celkové výšky položiek a pod.).

Sociálne podniky by sa od jesene budúceho roka mali dostať k investičnej pomoci jednoduchšie a rýchlejšie. O zjednodušení celého schvaľovacieho procesu Vás budeme onedlho informovať.