Aktuality

Rokovanie s ministrom Milanom Krajniakom

V utorok 29. 9. 2020 sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva Aliancie
pre Sociálnu ekonomiku (ASES) s ministrom práce, sociálnych vecí a
rodiny Milanom Krajniakom.

Stretnutie inicioval predseda ASES Branislav Ondruš v nadväznosti na
list Predsedníctva ASES ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v
súvislosti s pozastavením dotácie v rámci systému investičnej pomoci
registrovaným sociálnym podnikom (RSP) prostredníctvom Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Na rokovaní bol prítomný aj riaditeľ
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič a
poradcovia ministra Norbert Tinka a Juraj Kamenský. Rokovania sa v mene
ASES, pod vedením predsedu B.Ondruša zúčastnili členovia Predsedníctva –
M.Mikleová, F.Fabo, M.Brillová a E.Havelková.

Predseda ASES B.Ondruš na rokovaní zdôraznil, že RSP sa ocitli v
najvážnejšej ekonomickej situácii od prijatia zákona č. 112/2018 Z. z. o
sociálnej ekonomike. Okrem iného preto, lebo RSP sú v súčasnosti jediným
segmentom podnikania na Slovensku, ktorý nemá žiadny prístup k
investičnému kapitálu. Keďže mnohé sociálne podniky len začínajú s
podnikaním a nemajú vôbec žiadnu podnikateľskú históriu – je nemožné
získať akúkoľvek formu úveru v bankách. Na Slovensku neexistuje žiadny
investičný fond rizikového kapitálu pre sociálne podnikanie. A napokon,
nefunguje ani systém investičnej pomoci podľa § 17 a § 18 zák. č .
112/2018 Z. z. Jedinou šancou je investícia zo strany samotného
majiteľa, čo je v prípade RSP založených menšími obcami, či
jednotlivcami absolútne nereálne.

Nespustenie dotačnej časti investičnej pomoci je pre RSP o to
nepochopiteľnejšie, že pôžičková časť je spustená už dávno, a projekt na
financovanie dotačnej časti zo zdrojov ESF bol zastavený pred polrokom,
čo je skutočne dlhý čas.

Minister Krajniak bol veľmi ústretový a po vzájomnej konštruktívnej
diskusii navrhol urýchlené stretnutie len k tomuto projektu v priebehu
najbližších dní. M. Krajniak zároveň prisľúbil podporu návrhom ASES na
novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní. Informoval o úsilí založiť
„modelový“ sociálny podnik bývania v rámci rezortu práce a o
pripravovanej novele zákona o sociálnej ekonomike v súvislosti so
zakotvením tzv. rodinných podnikov. Braňo Ondruš tiež požiadal o
komunikáciu pri príprave nového operačného programu pre čerpanie
eurofondov na roky 2021 – 2027. M. Krajniak potvrdil, že je pripravený
primerane komunikovať o všetkých rozumných návrhoch pretože podporau
sociálneho podnikania považuje za jednu z priorít jeho pôsobenia na
poste ministra.

Rokovanie možno označiť za úspešné, nakoľko obe strany boli ústretové
myšlienke a rozvoju sociálnej ekonomiky a sociálneho (i rodinného)
podnikania na Slovensku.

Leave a Reply