Aktuality

Rozvíjame sociálne poľnohospodárstvo

Predseda ASES sa stal členom pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo. Zároveň rokoval so štátnym tajomníkom MPRV SR Martinom Feckom. Obe aktivity majú za cieľ podporiť rozvoj sociálneho podnikania v poľnohospodárstve, ktoré predstavuje veľký potenciál pre udržateľné zamestnávanie všetkých skupín znevýhodnených ľudí. Rovnaký potenciál v sebe skrýva lesné hospodárstvo, vrátane spracovania dreva na pílach.

Braňo Ondruš preto požiadal štát. tajomníka M. Fecka o pomoc pri zorganizovaní pracovného stretnutia s vedením štátneho podniku Lesy SR. Medzi členmi ASES sú už dnes sociálne podniky zamestnávajúce Rómov, ktoré dokázali získať zákazky v oblasti správy lesa a úspešne si s nimi poradili. V lesnom hospodárstve je veľa činností, ktoré sa vyslovene hodia pre pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných, resp. ľudí bez vzdelania. Vzhľadom na plochu, ktorú u nás lesy zaberajú predstavuje sociálne podnikania v týchto činnostiach nevyužitý potenciál, ktorý by mal “odomknúť” práve štátny podnik.

Pracovnú skupinu pre sociálne poľnohospodárstvo vytvorilo družstvo Duživa z Rožňavy v rámci medzinárodného projektu financovaného z fondu Active Citizens Fund. Združuje poľnohospodárskych odborníkov (napr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre), poskytovateľov sociálnych služieb využívajúcich poľnohospodárstvo a odborníkov na sociálne podnikanie (napr. z MPSVR SR, BBSK, Ekonomickej univerzity v Bratislave). Teraz v nej má zastúpenie aj ASES. V rámci projektu má vzniknúť návrh na koncepciu sociálneho poľnohospodárstva a už sa o jeho význame začali školiť pracovníci regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku. Po poslednom pracovnom stretnutí skupiny sa však ukazuje potreba presnejšie definovať sociálne poľnohospodárstvo, aby bolo jasné, či má ísť o sociálne podnikanie, alebo činnosť v širšom okruhu sociálnej ekonomiky.

V pracovnej skupine však chýba zastúpenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Aj pracovné rokovanie B. Ondruša s M. Feckom ukázalo, že toto ministerstvo nemá o sociálnom podnikaní (u nás) žiadne relevantné informácie a v súčasnosti nevidí jeho potenciál v poľnohospodárstve. Preto sa ukazuje akútna potreba najskôr presvedčiť a na praktických skúsenostiach vedeniu rezortu ukázať, že sociálne podniky môžu nielen napĺňať ciele MPRV SR v oblasti poľnohospodárstva (napr. dosiahnutie potravinovej sebestačnosti), ale zároveň znásobiť spoločenský prínos dosiahnutím svojich spoločenských prínosov. Vedenie ASES preto s odborníkmi zváži aktivity, ktoré by vo vzťahu k dnešnému vedeniu rezortu mohli prelomiť túto bariéru.

Leave a Reply