Aktuality

Sociálne podniky v Trenčianskom kraji

V Dubnici nad Váhom a v Novákoch sa uskutočnilo stretnutie členov ASES z Trenčianskeho kraja. Výsledkom nebolo len rozšírenie počtu členov našej Aliancie spomedzi sociálnych podnikov, ale aj zaujímavé podnety pre našu činnosť v najbližšom období.

Zdá sa, že špecifickým problémom podnikov v Trenčianskom kraji sú pomalé procesy na okresnom súde v Trenčíne v oblasti agendy obchodného registra. Viaceré sociálne podniky tam už celé mesiace čakajú na registráciu potrebných zmien stanov a ostatné majú problémy so zápisom skratky r.s.p. do obchodného názvu spoločnosti. Tento problém sa zjavne nepodarilo vyriešiť napriek stretnutiu, ktoré k nemu zorganizovalo MPSVR SR ešte koncom februára so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR. Kvôli obmedzeniam po vypuknutí pandémie vírusu COVID-19 sa už neuskutočnilo následné pracovné stretnutie so zástupcami registrových súdov, ale faktom zostáva, že v niektorých iných krajoch so zápisom skratky r.s.p. do obchodného mena spoločnosti problém nie je. Preto ASES osloví opätovne MS SR so žiadosťou o riešenie problému.

Aj v Trenčianskom kraji sociálne podniky čakajú na spustenie investičnej pomoci a informáciu, že rokovania pokračujú a minister Milan Krajniak potvrdil záujem o jej spustenie, ktoré je možné očakávať v priebehu najbližších týždňov prijali účastníci stretnutia s radosťou. Zároveň sa zhodli, že je potrebné zabezpečiť, aby poskytovanie investičnej pomoci nebolo spojené s priveľa byrokratickými povinnosťami. ASES bude zbierať a priebežne riešiť podnety, ktoré v tejto súvislosti budú sociálne podniky mať.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že vznik silného združenia subjektov z oblasti sociálneho podnikania je správnou cestou a na júnovom zhromaždení členov bude potrebné zadefinovať aj niekoľko konkrétnych cieľov pre rok 2020.

Leave a Reply