Aktuality

Vláda znížila podporu zamestnancov so ZP

Napriek argumentom a komunikácii so všetkými poslancami a poslankyňami NR SR vládna väčšina odsúhlasila návrh MPSVR SR na zníženie podpory zamestnancov sociálnych podnikov so zdravotným postihnutím. Nepomohla ani petícia, ktorú podpísalo vyše 170 sociálnych podnikateľov.

ASES intenzívne komunikovala so všetkými poslancami NR SR. Opakovane sme ich upozorňovali na negatívne dopady návrhu ministra Krajniaka znížiť podporu zdravotne postihnutých zamestnancov v RSP, ktorí nie sú invalidní. Viaceré naše členské podniky nám poskytli zrozumiteľné argumenty postavené na skúsenostiach, ktoré dokazujú, že medzi invalidnými a ostatnými zdravotne postihnutými zamestnancami nie je automatický rozdiel ani v nákladoch na ich zamestnávanie, ani v ich pracovnej výkonnosti.

Nepomohla ani petícia so 173 podpismi, do ktorej sa na podnet ASES zapojili sociálni podnikatelia z celého Slovenska a o ktorej znení i výsledkoch sme poslancov pred hlasovaním informovali.

Poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) splnil, čo nám sľúbil na celoslovenskom zhromaždení v októbri: podal pozmeňujúci návrh, ktorého prijatie by znamenalo ponechanie vyrovnávacieho príspevku v doterajšej výške 75% zo mzdy. Žiaľ, vládna hlasovacia mašinéria jeho návrh zamietla.

Predseda sociálneho výboru NR SR Vladimír Ledecký (SaS) potom navrhol aspoň zmenu, aby sa doterajšia výška vyrovnávacieho príspevku znížila nie na navrhovaných 55%, ale na 60% zo mzdy. Tento návrh ASES presadzovala ako absolútne minimum už pri rokovaniach s ministerstvom, naposledy v lete tohto roku. Vtedy to minister odmietol, teraz s takýmto znížením súhlasil.

Vládna parlamentná väčšina tak napokon podporila aspoň pozmeňujúci návrh Vladimíra Ledeckého a teda od 1. januára 2023 bude výška vyrovnávacieho príspevku na zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorý nie je invalidný, predstavovať 60% zo mzdy.

Mení sa aj posudzovanie týchto zamestnancov, viac o tom sa dočítate v sekcii Pomoc a poradenstvo.