Aktuality

Anketa o poradenstve pre RSP

Iba pár minút trvá odpovedať na 9 otázok o potrebách RSP v oblasti poradenstva. Zapojte sa do našej ankety a pomôžte nám skvalitniť fungovanie poradenských centier od budúceho roka. Hľadáme model, ktorý bude čo najviac zodpovedať potrebám sociálnych podnikov.

Zákon o sociálnej ekonomike ukladá ministerstvu práce povinnosť prevádzkovať sieť poradenských centier pre sociálne podniky. MPSVR SR realizuje túto povinnosť prostredníctvom svojej Implementačnej agentúry (IA), ktorá centrálny tém v Bratislave i regionálne centrá v krajoch financuje z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Zdroje má k dispozícii do konca tohto roka a predpokladá, že aj v budúcnosti bude poradenstvo financovať z európskych peňazí.

ASES má záujem, aby poradenstvo fungovalo ešte lepšie, ako doteraz. Chceme, aby sociálne podniky našli rýchlo a presné informácie, ktoré potrebujú. Navyše regionálne centrá by mali byť schopné im pomáhať pri rozbiehaní podnikania, riešiť praktické podnikateľské problémy, podporovať rozvoj ich biznisu vrátane získavania finančných zdrojov na investičné zámery.

Aby sme spoločne s ministerstvom vedeli nastaviť nový systém poradenstva čo najlepšie, potrebujeme vedieť, čo funguje dobre a čo naopak nie. Čo sociálnym podnikom v dnešnom systéme chýba a na čo sa máme zamerať v budúcnosti. Nik nevie lepšie, čo sociálnym podnikom pomáha, čo im chýba a čo potrebujú, než ľudia, ktorí ich vedú.

Preto Vás chceme požiadať, aby ste nám venovali pár minút a zodpovedali 9 jednoduchých otázok. Anketu nájdete kliknutím sem.

Vopred ďakujeme za spoluprácu.