Aktuality

Máme podporu poslancov NR SR

Pracovná skupina pre sociálnu ekonomiku vznikne v slovenskom parlamente. Vystúpenia hostí na celoslovenskom zhromaždení sociálnych podnikov v Banskej Bystrici 6. septembra ukázali nielen silné postavenie ASES, ale najmä rastúcu podporu sociálneho podnikania medzi poslancami NR SR.

Vladimír Ledecký je osobnosťou sociálneho podnikania u nás a potvrdil, že ako predseda parlamentného výboru sa tejto oblasti bude naďalej venovať. Prezentoval možnosť sociálnych podnikov získať finančné prostriedky z výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ide o financie určené na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov, ktorých dnes máme 20. V. Ledecký zdôraznil, že prístup k týmto zdrojom je oveľa jednoduchší, než v prípade investičnej pomoci. Zároveň ponúkol trvalú spoluprácu pri presadzovaní potrieb sociálnych podnikov na pôde parlamentu.  

Erik Tomáš oznámil, že v reakcii na prezentované ťažkosti s investičnej pomocou a blížiaci sa termín na vyčerpanie týchto prostriedkov bude iniciovať poslanecký prieskum na ministerstve práce. Zároveň ponúkol možnosť jeho prostredníctvom predložiť ešte do konca septembra návrh novelizácie zákonov – napr. zákona o verejnom obstarávaní či zákona o DPH – ktoré dnes brzdia sociálne podniky. Napokon predstavil návrh, aby sociálny výbor parlamentu zriadil pracovnú skupinu pre sociálnu ekonomiku, v ktorej podľa rokovacieho poriadku NR SR môžu byť aj neposlanci ako plnoprávni členovia. ASES by mohla slúžiť ako organizátor činnosti tejto pracovnej skupiny.

Ondrej Lunter predstavil systém podpory sociálnych podnikov zo strany BBSK. Poukázal na fakt, že aj v súčasnej situácii môžu samosprávy – ak naozaj chcú – nastaviť systém verejného obstarávania tak, aby umožňoval jednoduchý prístup sociálnych podnikov k zákazkám. Prezentoval aktivity BBSK aj v oblasti poradenstva a vytvárania celkovo priaznivého prostredia pre sociálne podniky v kraji. V spolupráci s ASES by sa tejto téme mohlo venovať decembrové zasadanie združenia samosprávnych krajov SK8.