Aktuality

Investičná pomoc pre všetkých

ASES sa podarilo presadiť investičnú pomoc aj pre obecné podniky. Teraz ešte riešime problém Bratislavského kraja.

Až rokovanie expertov ASES s vedením ministerstva práce a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR otvorilo dvere k investičnej pomoci aj pre sociálne podniky, ktoré založili obce, mestá a kraje. ÚPSVR SR totiž rátal s tým, že tzv. veľké podniky – medzi ktoré patria aj podniky obcí, miest a krajov bez ohľadu na počet zamestnancov, či obyvateľov daného územného celku – budú z možnosti získať investičnú pomoc vylúčené. Súviselo to s podmienkami realizácie dotačného programu v rámci investičnej pomoci. Michal Polák a Braňo Ondruš z ASES však na rokovaní s vedením ÚPSVR SR, ktoré viedol poradca ministra Krajniaka ing. Norbert Tinka predstavili postup, ktorým sa ÚPSVR SR vyhne možným rizikám nedodržania podmienok stanovených pre čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF). A zároveň tento postup ako jediný umožní, aby investičnú pomoc v podobe grantu dostali aj obecné a krajské sociálne podniky.

Treba oceniť rýchlu reakciu ing. Tinku i ochotu generálneho riaditeľa ÚPSVR SR ing. Mariána Valentoviča počúvať argumenty a vysvetlenia. Spoločne sa tak podarilo dosiahnuť, že v súčasnosti majú prístup k investičnému kapitálu všetky sociálne podniky bez ohľadu na to, kto je ich majiteľ.

Predsa len však zostáva problém s grantmi pre sociálne podniky sídliace v Bratislavskom kraji. Tie na zdroje ESF nemajú nárok. Predseda ASES sa preto stretol s ing. Tinkom minulý týždeň, aby mu predstavil návrh riešenia. Ten spočíva vo vyčlenení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MPSVR SR. Pre proces ich použitia (čiže pre poskytnutie grantu v rámci investičnej pomoci) sa pritom použijú rovnaké pravidlá, ako pre zvyšok Slovenska. ASES rozumie, že v súčasnej zlej finančnej situácii štátu nie je jednoduché nájsť voľné finančné zdroje, avšak vzhľadom na počet registrovaných sociálnych podnikov v Bratislavskom kraji by postačovala suma na úrovni 1,5 mil. €. A to v porovnaní s výdavkami napr. na pomoc zamestnávania v ovocinárskych a zeleninárskych podnikoch (vyčlenených 12 mil. €) je naozaj malá suma.

Situácia s nedostupnosťou a zároveň potrebou investícií pre sociálne podniky nie je pritom v Bratislavskom kraji o nič lepšia, než inde v SR. A – hoci sa to na prvý pohľad nemusí tak javiť – aj v najbohatšom regióne Slovenska sú znevýhodnení ľudia, pre ktorých sú sociálne podniky jedinou príležitosťou na prácu.

Leave a Reply