Aktuality

Spolupracujeme na novej stratégii

Nominantov ASES zapojila vládna splnomocnenkyňa do tvorby novej stratégie začleňovania Rómov. Oceňujeme, že naše návrhy jej úrad akceptuje. Presadzujeme, aby štát integračné sociálne podniky podporoval ako hlavný nástroj zamestnanosti ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň by sa sociálne podniky bývania mali stať rozhodujúce pri zlepšovaní podmienok, v ktorých Rómovia žijú.

V tematickej pracovnej skupine (TPS) pre bývanie je člen nášho predsedníctva František Fabo a v TPS pre zamestnanosť predseda Braňo Ondruš. TPS začali pracovať v júli a obe mali po dve zasadania. Tie najbližšie (na prelome septembra a októbra) by mali “opustiť” Bratislavu a zasadať v iných regiónoch Slovenska za účasti širšej (odbornej) verejnosti. Aktuálna vládna stratégia začleňovania Rómov je platná do konca tohto roka, vláda chce novú prijať v prvých mesiacoch budúceho roka s platnosťou na desať rokov. Vypracovaním jej návrhu do konca roka 2020 je poverený Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSRK).

Nová stratégia bude kľúčovým dokumentom pre čerpanie európskych financií na podporu začleňovania Rómov do spoločnosti – eurofondy sa budú môcť využívať v zásade iba na tie aktivity a činnosti, ktoré budú súčasťou stratégie. Preto je dôležité, aby stratégia obsahovala reálne a realizovateľné plány, ktoré Rómom a celej spoločnosti naozaj pomôžu a budú mať udržateľný efekt.

Cieľom ASES je presadiť, aby sociálne podnikanie zohrávalo v novej stratégii kľúčovú úlohu najmä v oblasti zamestnanosti Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách. Máme dostatok skúseností a už aj výsledkov, ktoré dokazujú, že najúčinnejšou formou podpory zamestnanosti týchto ľudí je také, ktoré bude brať do úvahy ich aktuálne schopnosti a znalosti, chýbajúce pracovné návyky a zároveň im poskytne príležitosť postupne odstrániť nedostatky, kvôli ktorým prácu u bežných zamestnávateľov nezískajú. Navyše zdôrazňujeme, že mobilita týchto ľudí za prácou je minimálna až žiadna a bežné firmy svoje prevádzky pri rómskych osadách otvárať nebudú. Toto všetko potvrdzuje, že jedinou reálnou šancou ako týchto Rómov zamestnať je sociálne podnikanie.

Rovnako to vidíme v oblasti bývania. Bežní developeri nikdy neprídu stavať lacné nájomné byty do obcí s rómskymi osadami. Ostáva to len na obciach, alebo práve na sociálnych podnikoch bývania. Tie navyše môžu kombinovať poskytovanie nájomného bývania so samotnou prácou a tak znásobiť pozitívny efekt na začleňovanie Rómov.

Na základe doterajších rokovaní môžeme s uspokojením konštatovať, že zástupcovia ÚSRK naše návrhy vítajú a akceptujú. A nielen oni – podporili ich všetci odborníci, ktorí sú členmi pracovných skupín. Splnomocnenkyňa Andrea Bučková osobne ocenila prínos F. Faba pre prácu TPS a fakt, že jeho návrhy vychádzajú z reálnej potreby a navyše nesporne sú realizovateľné.

Veríme, že ASES aj takto dosiahne rozšírenie podpory sociálneho podnikania na Slovensku.

Leave a Reply