Aktuality

ASES je strešná organizácia podľa zákona

MPSVR SR nám vydalo osvedčenie o priznaní postavenia ASES ako strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky podľa § 26 zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Naša Aliancia tak splnila všetky zákonné podmienky, aby sa zo zákona stala oficiálnym partnerom pre ministerstvo i ďalšie štátne orgány, ako aj orgány samosprávy, ale tiež aj vo vzťahu k Európskej komisii (EK).

Stačili tri mesiace existencie a činnosti, aby sa počet registrovaných sociálnych podnikov ako členov ASES rozrástol na takmer 40. Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku je tak v súčasnosti najväčšou a najrozmanitejšou organizáciou združujúcou subjekty sektora sociálnej ekonomiky na Slovensku. Je to odraz našej bohatej a veľmi aktívnej činnosti, avšak zároveň je to záväzok pokračovať v napĺňaní našich zámerov a cieľov, poslania našej strešnej organizácie.

Priznanie postavenia strešnej organizácie chceme v prvom rade využiť na presadzovanie systémových zmien, ktoré podporia udržateľnosť a zjednodušia podnikanie našim sociálnym podnikom. Preto sa aktuálne sústreďujeme na prípravu plánov pre nové programovacie a rozpočtové obdobie Európskej únie 2021 – 2027. Na jeseň plány predstavíme vláde SR a Európskej komisii a už dnes máme so zástupcami vlády i EK dohodnutý postup na ich presadenie. Najbližších 5 mesiacov považujeme za kľúčových, pretože určia, do akej miery a akým spôsobom sa zo 40 mld. € od EK bude na Slovensku podporovať rozvoj sociálneho podnikania.

Leave a Reply