Aktuality

Zapojte sa do prieskumu

V týchto dňoch dostali zástupcovia všetkých registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku email od Zuzany Polačkovej z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (PÚ SAV). V správe je žiadosť o vyplnenie dotazníka, ktorým sa vykonáva prieskum o dopadoch aktuálnej hospodárskej krízy a štátnej pomoci firmám na sociálne podniky. Veríme, že prieskum nám poskytne dôležité údaje pre našu komunikáciu so štátom.

Prieskum je spoločnou aktivitou PÚ SAV, Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a ASSE. Je nám jasné, že momentálne musia všetci manažéri a manažérky sociálnych podnikov myslieť najmä na opatrenia a kroky, ktorými sa podarí opäť oživiť podnikateľskú činnosť a postupne sa dostávať do stavu pred krízou. Tí, ktorí len začínajú sa zasa musia sústrediť na všetko, čo im v týchto ťažkých časoch strpčuje život viac, než to bolo ešte začiatkom roka. Združujeme vás, sme s vami v dennom kontakte, takže vieme, čím všetkým teraz prechádzate a čo musíte zvládať.

Napriek tomu Vás chceme poprosiť, aby ste si našli zhruba 10 minút na 13 jednoduchých otázok, a teda aby ste dotazník vyplnili. Jeho účelom je čo najpresnejšie vyhodnotiť dopady tohtoročnej krízovej situácie na fungovanie registrovaných sociálnych podnikov. Cieľom prieskumu je zistiť, nakoľko bola pomoc realizovaná zo strany štátu v prípade registrovaných sociálnych podnikov adresná a aké má krízová situácia na fungovanie registrovaných sociálnych podnikov dopady dnes. Veríme, že s výsledkami tohto prieskumu v rukách budeme schopní lepšie argumentovať pri tvorbe ďalších možných podporných programov.

Nájdite si teda chvíľu na vyplnenie dotazníka a budeme vám vďačný, ak to stihnete najneskôr 25.6.2020. Dotazník netreba odnikiaľ sťahovať, ani vyplnený nikam posielať. Stačí, ak kliknete SEM.

Za Vašu pomoc a ochotu vopred ďakujeme!

Leave a Reply