Aktuality

Pozývame Vás medzi nás

Skupina ľudí, ktorí sa pred 10 rokmi pustila do propagácie a vytvárania podmienok pre sociálnu ekonomiku a osobitne pre sociálne podnikanie, založila Alianciu pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), aby pokračovala v tom, čo sa za uplynulú dekádu podarilo. ASES nie je len združením sociálnych podnikov, ale aj ďalších subjektov, ktoré sociálnym podnikom pomáhajú a ktoré s nimi spolupracujú. Sme širokou platformou pre spoluprácu všetkých, kto svojimi aktivitami prispieva k rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako aj pre spoločný postup vo všetkých dôležitých oblastiach, ktoré  nás spájajú. Sociálna ekonomika a osobitne sociálne podnikanie je u nás v plienkach a hoci máme už dnes kvalitnú legislatívu, nepodarí sa ju v plnej miere uviesť do života, ak nebude mať podporu verejných autorít – nielen na národnej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. A to sa nepodarí, ak nezískame podporu verejnosti a nebudeme spoločne systematicky propagovať prínosy sociálnej ekonomiky pre spoločnosť a prezentovať úspechy už existujúcich sociálnych podnikov, či iných projektov. Tým zároveň dokážeme zlepšovať prostredie pre sociálne podnikanie v SR a teda zvyšovať výkonnosť sociálnych podnikov pri dosahovaní ich spoločensky prospešných cieľov.

Dnes už máme za sebou stretnutia sociálnych podnikov a ich partnerov po celom Slovensku a naplánovali sme si ďalšie. Začali sme komunikáciu s ministerstvami, s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ale oslovujeme aj samosprávne kraje, či regionálne združenia miest a obcí. Fakt, že sme širokým “spojenectvom” prekračujúcim rámec strešnej organizácie sociálnych podnikov nám umožňuje otvárať všetky dôležité problémy sociálneho podnikania na Slovensku. A najmä navrhovať systémové a komplexné riešenia týchto problémov, nielen jednorazové opatrenia.

Chápeme, že dnes je hlavným problémom Slovenska kontrola šírenia vírusu COVID-19 a najmä riešenie ekonomických dopadov “koronakrízy”. Ale práve preto jasne vidíme možné prínosy rozvoja sociálneho podnikania – sociálne podnikanie má dostatočný potenciál, aby pomohlo oživiť ekonomiku a zamestnanosť najmä v ťažkých časoch. Pripomíname, že európska skúsenosť z hospodárskej krízy v rokoch 2008 – 2010 ukázala, že to boli práve sociálne podniky, ktoré v tomto období dokázali udržať svoje podnikanie nad vodou, dokázali udržať pracovné miesta, ba čo viac – dokázali aj v krízovom období mierne zvyšovať zamestnanosť.

Aj v súčasnom kritickom období najviac trpia najviac zraniteľní a znevýhodnení. Ak spoločnosť nechce, aby sa prepadli do ešte väčších problémov a aby ich počet rástol, podpora sociálneho podnikania je najvhodnejšou cestou. Aktuálne v rámci ASES definujeme, aké najväčšie problémy sociálnym podnikom aktuálny vývoj priniesol, ktoré je treba riešiť urýchlene a aké riešenia nám pomôžu najviac. Pridajte sa do našej “rodiny” a zvládnite aj Vaše problémy v spolupráci s odborníkmi, ktorí Vám a sociálnemu podnikaniu rozumejú a majú možnosti, ako pomôcť.

Kliknite sem a my sa tešíme na našu vzájomnú pomoc a spoluprácu.

Leave a Reply